Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA NOMİNAL SC 400

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 420 g / L. Bispyribac sodium
Formülasyon Şekli: Suspansiyon konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: B,2

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Çeltik

Pamuk otu

Deniz sandalye sazı

Kız otu

Darıcan

Çeltiksi darıcan

Boğumlu çobandeğneği

Domuz pıtrağı

(Abutilon theophrasti)

(Bolboschoenus maritimus)

(Cyperus difformis)

(Echinochloa crus-galli)

(Echinochloa oryzoides)

(Polygonum lapathifolium)

(Xanthium strumarium)

5 ml ilaç +

10 ml Yayıcı yapıştırıcı (Agriwet) / da

Çeltik ve yabancı otların

4 yapraklı olduğu dönemde;

6 ml ilaç +

10 ml Yayıcı yapıştırıcı (Agriwet) / da

Çeltik ve yabancı otların

6 yapraklı olduğu dönemde;

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SAFA NOMİNAL SC 400 özel sürfektanı (Agriwet) ile birlikte kullanılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı seviyede büyümelerini sağlayacağından gereklidir. Uygulamadan bir gün önce tarladaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan 2-3 gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 50 ml * 30 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor