Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

LANCET PASTA

Ürün Grubu: Fare ilaçları
Aktif Madde: % 0,005 Difenacoum
Formülasyon Şekli: Mavi Pasta

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR: Fare, Sıçan mücadelesi.

 

Zararlı Türü

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Fareler

Mesken veya mesken çevresinde, çocukların ve hedef dışı canlıların ulaşamayacağı yerlere, yem istasyonu içinde

1-2 adet 

(Her 3-5 metreye)

Ürünler tüketildikçe

Sıçanlar

5-10 adet

(Her 5-10 metreye)

Her bir Pasta 10 gram’dır.

 

KULLANMA ŞEKLİ:

Lancet Pasta, kullanıma hazır bir fare zehiridir. Ürünün uygulama dozu mesken veya mesken çevresinde; fareler için her bir yem istasyonuna 1-2 pasta konur ve istasyonlar 3-5 metre aralıklarla yerleştirilir, sıçanlar için her bir yem istasyonuna 5-10 pasta konur ve istasyonlar 5-10 metre aralıklarla yerleştirilir. Pastaların dışındaki kâğıt çıkarılmamalıdır.

Lancet Pasta, EL DEĞMEDEN(*) yem istasyonu içerisine konur. Sonra, fare ve sıçanların en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, fare dışkılarının görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına, istasyonlar içerisinde yerleştirilir. Ayrıca, çocukların ve hedef dışı canlıların ulaşamayacağı yerlere, örn. fare ve sıçan yuvalarına doğrudan da atılabilir.

Fare ve sıçanlar tükettikleri yemle 7 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Ölmüş fare ve sıçanlar eldiven veya poşetle alınıp, tutulduğu malzeme ile birlikte gömülmeli veya yakılmalıdır. 

İstasyonlardaki yem haftada bir kontrol edilmeli, azalmış ise yenisi ile değiştirilmelidir. Fare ve sıçan aktivitesi bitene kadar devam edilmelidir.

(*)Not: Farelerdeki gelişmiş koku yeteneği nedeniyle, çıplak el teması mücadelenin etkinliğini düşürür. Eldiven veya poşet kullanılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 gr*100 adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor