Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CONRAD MAX

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 200 g/L Azoxystrobin + 125 g/L Difenoconazole
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: C3:11; G1:3
Etki Şekli: Kontak, Sistemik

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates 

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Domates

(tarla)

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

60 ml/da

3 gün

 

*Bağ

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

80 ml/100 L su

 

 

21 gün

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

80 ml/100 L su

**Bağda ölükol

(Phomopsis viticola)

80 ml/100 L su

 

Hıyar

(sera)

 

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

80 ml/100 L su

 

3 gün

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe  cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

80 ml/100 L su

 

Kornişon

(sera)

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

 

80 ml/100 L su

3 gün

Kabakgillerde külleme

(E. cichoracearum, S. fuliginea)

80 ml/100 L su

3 gün

Karpuz

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

80 ml/100 L su

3 gün

 

Nar

Kahverengi leke

(Alternaria alternata)

80 ml/100 L su

21 gün

Biber

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Patlıcan

(sera)

 Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Ispanak

Yaprak leke hastalığı (Heterosporium variable)

100 ml/da

3 gün

 

Karpuz

(Tarla)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe  cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da

3 gün

 

Kavun

(Tarla)

 

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe  cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da

3 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığında karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

100 ml/100 L su

21 gün

 

Fındık

Fındık  Külleme

(Erysiphe  sp.)

75 ml/100 L su

49 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Yaz uygulaması olarak kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Domates (sera), Biber(sera), ve Patlıcan(sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir. Patlıcan (sera)' da bir sezonda ikiden fazla uygulama yapılmaz.

Domates(tarla) Erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamalar ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürün etki süresine bağlı olarak 10 gün ara ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişime durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol

*Yaz uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) Kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görüldüğünde başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın seyrine göre gerekirse 10 gün sonra tekrarlanmalıdır.

Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı: Uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Karpuz, Kavun, Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) Kabakgilerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 0C' nin üstünde ve orantılı neminde % 50 'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Narda Kahverengi leke:

1. Uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2. Uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır.

3. Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Ispanak Yaprak leke hastalığı: Uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve enfeksiyon riskinin yükseldiği dönemde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Diğer uygulamalara ise 10’ ar gün ara ile  3 uygulama şeklinde yapılır.

Antepfıstığında Karazenk:

1.Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Fındık külleme: Erysiphe sp.'nin neden olduğu Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise, meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanmalıdır Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 12 – 14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  CONRAD MAX bilinen birçok insektisit, fungisit, akarisit ve yaprak gübresi ile karışabilir. Bununla beraber, endişe edilirse bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım uygulamalarda önce tanktaki suya CONRAD MAX konmalı, karıştırmaya devam ederken diğer bitki koruma ürünü veya gübre ilave edilmelidir. CONRAD MAX’ın domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor