Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

VENÜS 80 WP

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 80 Lenacil
Formülasyon Şekli: Islanabilir Toz(WP)
Kimyasal Grubu: C1
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

ŞEKER PANCARI

Farekulağı (Anagallis arvensis

Adi papatya (Anthemis spp.)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum)

Papatya (Matricaria spp.)                       

Gelincik (Papaver rhoeas)

Tavşanbıyığı  (Poa annua)                    

Sarmaşık (Polygonum spp.)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Labada (Rumex spp.)             

Yabani hardal (Sinapis arvensis)            

Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)    

Kuş otu (Stellaria media)        

 

 

 

50-100 g/da

  • Organik maddece fakir (% 1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda  50 g/da.
  • Organik maddece fakir (% 1.3-1.9) ve çok fakir  (% 0.7-1.3) ağır bünyeli topraklarda 75 g/da.
  • Organik Maddece zengin (% 1.3 den fazla) ve orta-ağır bünyeli topraklarda 100 g/da.
  • Organik madde içeriği % 0.7’ den daha az olan topraklarda Venüs 80 WP’nin kullanımı önerilmez.

ISPANAK

Horozibiği (Amaranthus albus)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)                             

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album

Sarmaşık çobandeğneği  (Polygonum convolvulus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 

 

100 g/da

Ekim öncesi

KULLANMA ŞEKLİ:

Şeker pancarında tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılır. En iyi sonucu alabilmek için ilaçlama yapılacak toprağı keseksiz ve otsuz olması gerekir. İlaçlamadan sonra ilacın yabancı otların köklerinin bulunduğu bölgelere taşınabilmesi için 2-3 cm derinliğinde yapılan bir toprağa karıştırma veya yağmur veya yağmurlama sulama gereklidir. Pancar tohumları mibzerle 3 cm’den daha derine ekilmelidir.

 

ŞEKER PANCARI:

Ekim Öncesi: Venüs 80 WP, doğrudan doğruya ekimden önce ekim için hazırlanmış tarlaya uygulanır ve tırmık veya benzeri aletlerle 2-3 cm derinliğinde toprağa karıştırılır. Pancar ekimi bu uygulamadan sonra en geç 2 hafta içinde yapılmalıdır.

Çıkış Öncesi (Pancar ekiminden sonra): Bu uygulamada toprağa karıştırma yapılmaz Onun yerine ekimden hemen sonra yağmurlanma sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç vardır.

KIRMIZI PANCAR, YEMLİK PANCAR: Venüs 80 WP, bu bitkilerdeki yabancı ot mücadelesinde geniş olarak tavsiye edilir. Doz ve diğer hususlar şekerpancarındaki gibidir.

ISPANAK :

Ekim Öncesi: Venus 80 WP doğrudan ıspanak ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce önerilen dozda uygulanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Fungisit ve insektisitlerle karışmaz. Herbisitlerle karıştırılmadan önce bir ön deneme yapılmalıdır.
 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 g
  • 1 Kg

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor