Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CALLOTRİNE

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 480 g/L mesotrione
Formülasyon Şekli: Suspansiyon konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: F2, 27
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Mısır Sirken Chenopodium album 30 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
 
30 gün
 
Köpeküzümü Solanum nigrum
Kırmızı köklü tilki kuyruğu Amaranthus retroflexus
Topalak (Cyperus rotundus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Haşhaş  Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 30 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
 
70 gün
Sirken (Chenopodium album)
Serçe dili (Stellaria media)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Tarla menekşesi  (Viola arvensis)
Düğme otu (Galinsoga parviflora)
Ayçiçeği  (Helianthus annuus)
Şeytan elması (Datura stramonium)

CALLOTRİNE’ nin AGSURF gibi yayıcı yapıştırıcılarla karışım yapılarak kullanılması tavsiye edilir. Yayıcı yapıştırıcının dozu 100 litre suya 500 ml dir.

*Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi, CALLOTRİNE uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılmalıdır. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilmemelidir. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken, ilaçlama yapılmamalıdır.

*Tohumluk olarak üretilen mısırlarda, tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

* Haşhaş tavsiyesi için kullanımlarda SANSPOR ile karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ: CALLOTRİNE, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır.
CALLOTRİNE, esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) ve çıkış öncesi uygulamalarda köklerden alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) suratle taşınır.
Bitki koruma ürününün etkili maddesi mesotrione; yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur ve bitkileri ölüme götüren klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar. Çıkış sonrası ilaçlamalarda, yabancı otlarda ilk belirtiler 5-7 gün içinde ortaya çıkar, yaklaşık 14 gün sonra yabancı otlar tamamen ölür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

Haşhaş dar ve geniş yapraklı yabancıotlara karşı haşhaşın 4-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış sonrası kullanılır.

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Gerekirse mısır tavsiyesi için kullanımında SANSPOR ile karıştırılarak kulanılabilir. Fakat haşhaş tavsiyesi için kullanımlarda bu karışım önerilmez. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce mutlaka küçük uygulamalarla bitki toleransının ve karışım durumunun saptanması tavsiye edilir.Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer bitki koruma ürünleri ile tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor