Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

MATURON 050 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 50 g/L Lufenuron
Formülasyon Şekli: Emülsiyon konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 15
Etki Şekli: Kontak etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki  A

Zararlı Organizma A

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

PAMUK

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/da

 

 

28 gün

BİBER

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/da

 

 

7 gün

MISIR

Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)

20 ml/da

 

 

35 gün

HIYAR

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

30g/100 l su

7 gün

Kornişon

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30g/100 l su

7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

MATURON 050 EC kitin sentezini önleyerek etkili olan bir bitki koruma ürünüdür. Bu ürün yaprak kurdunun larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. MATURON 050 EC esas itibariyle uygulanmış bitki kısımlarının yüzeyinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü üründür. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

Pamukta Pamuk Yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketleri görüldüğünde uygulama karar verilir.

Biber, Hıyar (sera) ve Kornişon (sera)'da Pamuk Yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısırda Pamuk Çizgili Yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: MATURON 050 EC  Karıştırılacak bitki koruma ürününün reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor