Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FULL-POINT 480 SC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 240 g/L Isoxaflutole + 240 g/L Cyprosulfamide (safener)
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: F2:27

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE

YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu

Ve Dönemi

 

 

MISIR

İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Yabani bamya (Hibiscus trionum)

Yeşil kirpi darı (Seteria viridis)

Yapışkan ot  (Setaria verticillata)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 

 

40 ml/da

Çıkış-öncesi

 

NOHUT

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Sirken (Chenopodium album)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

25 ml/da

Çıkış-öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

FULL-POINT 480 SC mısırda ve nohutta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. FULL-POINT 480 SC’ nin aktif maddesi Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir. Uygulamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Uygulama, rüzgârsız sakin bir havada, ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 30-40 l. su gidecek şekilde yapılmalıdır. Doz bindirmelerinden kaçınmak için yastıklama bölgelerinde dönüşlerde uygulama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir. Organik madde miktarı düşük (% 1,5 den az) ve toprak pH’sının 7.5 ve üzerinde olduğu kumlu, geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanlarda çıkan mısır ve nohut bitkilerinde geçici renk açılmaları görülebilir. İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır.FULL-POINT 480 SC’ nin mısırdan ve nohuttan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor