Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA BAKIR 50 WP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakıroksiklorür
Formülasyon Şekli: Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: M1
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

800 g/100 L su  (Dal sıracası varsa)

400 g/100 L su (Dal sıracası yoksa)

21 gün

Armut

 Karaleke

(Venturia pirina)

800 g/100 L su  (Dal sıracası varsa)

400 g/100 L su (Dal sıracası yoksa)

21 gün

Memeli pas

(Gymnosporangium fuscum)

400 g /100 L su

21 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su  (normal dönem)

800 g/100 L su  (dormant dönem)

21 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophilus)

 800 g/100 L su (1. uygulama) 

 400 g/100 L su  (2. uygulama)

21 gün

Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

 800 g / 100 L su

21 gün

Erik

Cep hastalığı

(Taphrina pruni)

800 g/100 L su

21 gün

Antepfıstığı

Karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su

21 gün

Turunçgiller

Uç kurutan

(Phoma tracheiphila)

400 g/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

400 g/100 L su

21 gün

*Bağ

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 g/ 100 L su 1.uygulama

500 g/100 L su  2.uygulama

21 gün

Antraknoz

(Elsinoe ampelina)

300 g/ 100 L su 1.uygulama

500 g/100 L su 2.uygulama

21 gün

 

 

 

Domates

Mildiyö**

(Phytophthora  infestans)

300 g/100 L su

 

14 gün

Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/ 100 L su 1.uygulama

400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün

Bakteriyel leke

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/ 100 L su 1.uygulama

400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün

Patates

Mildiyö 

(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

 

14 gün

Domates, Patlıcan, Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500 g/100 L su

 

14 gün

 

Fasulye

Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/100 L su

14 gün

Adi yaprak yanıklığı

(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

300 g/100 l su

14 gün

Hale yanıklığı

(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola)

300 g/ 100 L su

14 gün

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

300 g/100 L su

14 gün

Kornişon

Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

300 g/100 L su

14 gün

Sebze Fideleri

Çökerten ve kök çürüklüğü

 (Pythium spp., Rhizoctonia spp.,

Fusarium spp., Alternaria spp. ,

Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/ 100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su  2. uygulama

(fidelik uygulaması)

14 gün

Aspir

Yaprak lekesi (Alternaria carthami)

300 g/100 L su

14 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 L su

 

14 gün

Yerfıstığı

 Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

400 g/100 L su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitler bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Armut memeli pası:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,

2.uygulama. Çiçekler beyaz rozet devresinde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90'ı döküldüğü zaman,

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı, Şeftali):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: 

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2.uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı:

1. uygulama: Tomurcukların kabardığı dönemde

2.uygulama: Çiçek taç yaprakların % 80 döküldüğü dönemlerde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1.Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıkla yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak uygulaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Akdeniz bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra,

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Bağ mildiyösü:

1.Uygulama: Sürgünler 25-30 cm olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu:

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği takdirde  aşağıdaki program uygulanır.

1.uygulama: Sürgünler 5-10 cm,

2. ve diğer uygulamalar: 1.uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü:

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek

Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates bakteriyel leke:

Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates, Patlıcan, Patateste erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Fasulye antraknozu:

Yörede ilk hastalık belirtileri görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, İklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve Hale yanıklığı:

Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Sebze fideliklerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar ve Kornişon köşeli yaprak lekesi:

Tarlada hastalık görülmeden önce  veya ilk görülmeye başlandığında koruyucu olarak  10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Aspir yaprak lekesi:

Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamalara başlanır.

Şerbetçiotu mildiyösü:

İlkbaharda sürgünler ortalama 75 -100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi:

Uygulamaya hastalığın heryıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Cymoxanil, Metiram, Folpet terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Chlorpyrifos, Malathion, Phosmet, Carbamat terkipli bitki koruma ürünleri ve Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.

 

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 800 g * 20 Adet
  • 4 Kg*4 Adet
  • 10 Kg * 2 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor