Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FOSFOGARD 400

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 400 g/L Fosforoz Asidi
Formülasyon Şekli: Suda Çözünen Konsantre ( SL)
Kimyasal Grubu: U:33
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 400 ml/100 L su
Domates Mildiyö Phytophthora infestans 400 ml/100 L su
Hıyar (sera) Kabakgillerde mildiyö Pseudoperonospora cubensis 400 ml/100 L su
Marul (Sera) Mildiyö Bremia lactucae 400 ml/100 L su
Patates Mildiyö Phytophthora infestans 400 ml/100 L su
Turunçgiller

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

Phytophthora citrophthora 1000 ml/100 L su
Çilek (sera)

Çilekte kök çürüklüğü

(Fusarium spp. ,Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina) 2000 ml/da
Muz (sera)

Muzda Fusarium solgunluğu

(Fusarium oxysporum f. sp. cubense) 400 ml/100 L su

Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresi  0 gündür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

FOSFOGARD 400, kullanım zamanı önemlidir. FOSFOGARD 400 uygulaması için mildiyö’ ye yönelik tahmin ve uyarı duyuruları dikkate alınmalı veya hastalık riskini arttıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

Bağda mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. 2.uygulama ve sonraki uygulamalar 1.uygulamanın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyö: Çevrede veya tarlada hastalık belirtisi görüldüğü anda uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kabakgillerde mildiyö (hıyar): Bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla tekrarlanır.

Marulda mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir. Uygulamalar sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların, alt ve üstlerinin ürün ile iyice  kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12  gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

*Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2. Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice bitki koruma ürünü uygulanmalıdır.

Çilekte çilek kök çürüklüğü:  Çilek fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir.Buna göre:

1.uygulama: Fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır.

2.uygulama: Birinci uygulamadan 10 gün sonra yapılır. Uygulamalara gerekirse 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Muzda Fusarium solgunluğu: Uygulamaya muzun erken gelişim döneminde başlanır ve 10'ar gün aralıklarla 3 uygulama yapılır. Küçük alanlarda süzgeçli kova ile fidan diplerine ocak başına 4 lt ilaçlı su şeklinde uygulama da yapılabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 adet
  • 5 L * 4 adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor