Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SÜPER GALLOP

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 108 g./L Haloxyfop-R-methyl ester
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A,1
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

PHI

NARENCİYE   

Kanyaş

(Sorghum halepense)

60 ml/da   

 

15 gün

 

Köpekdişi ayrığı

(Cynodon dactylon)   

240 ml/da

15 gün

BAĞ*

Kanyaş

(Sorghum halepense)

60 ml/da

 

52 gün

 

Köpekdişi ayrığı

(Cynodon dactylon)

240 ml/da

52 gün

 

MERCİMEK

Yabani yulaf (Avena fatua)

45 ml/da   

15 gün

SOĞAN

Yabani yulaf (Avena fatua)

45 ml/da   

52 gün

PAMUK, SOYA

Kanyaş

(Sorghum halepense)

60 ml/da                   

15 gün

DOMATES, BİBER, KARPUZ

Kanyaş

(Sorghum halepense)

60 ml/da

52 gün

YERFISTIĞI

Kanyaş

(Sorghum halepense)

60 ml/da

98 gün

ŞEKER PANCARI

Yabani yulaf

(Avena fatua)

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

Tilkikuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Phalaris paradoxa)

Tavşanbıyığı 

(Poa annua)

Delice

(Lolium temulentum)

Ayrık

(Agropyron repens)

60 ml/da

56 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

En iyi netice yabancı otların 15-20 cm. boyda 5-6 yapraklı olduğu dönemlerde uygulama ile alınır. İlk uygulamadan 20-25  gün sonra aynı dozda yapılan ikinci uygulama ile yeni çimlenmekte olan  yabancı otlar da kontrol edilmiş olur.  Köpek Dişi Ayrık mücadelesinde tek tatbikat yeterlidir.  

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Şeker pancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Clopyralid terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.

 

 

  

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor