İSG Politikası

Sağlıklı ve Güven Çalışmayı

“İSG Politikamız olarak taahhüt ediyoruz”

 

SAFA TARIM A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyetlerinin her aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği önemli ve önceliklidir. Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamının temini için herkes yetki sınırları içerisinde sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızla;

 

  • Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve etkin kullanımını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı önemsemeyi, çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı,
  • İş sağlığı güvenliği bilinci ve kültürü oluşturarak alınan karar ve kurallara uyulmasını sağlamayı,
  • Risk Değerlendirmesi çalışmalarına dayalı proaktif önlemlerle iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ortadan kaldırmayı, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık ve güvenliklerini korumayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında kurum, kuruluş, odalar ve dernekler nezdinde örnek şirket olmayı,
  • Teknolojik gelişimleri takip ederek gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörmeyi,
  • İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

taahhüt ederiz.

Yükleniyor