Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA ALEGRIA SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 106 g/L Indoxacarb + 53 g/L Emamectin benzoate
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 22A;6

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yeşilkurt       (Helicoverpa armigera)

25 ml/da

(larva)

 14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda oralama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SAFA ALEGRIA SC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22A ve 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAFA ALEGRIA  SC’ nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22A ve 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Herhangi bir bitki koruma ürünü, gübre ve kimyasal ile karıştırılarak uygulanmaz.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor