Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

KOCTEL 2000 DF

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 53,8 Bakır Hidroksit
Formülasyon Şekli: Kuru Akışkan Granül (DF)
Kimyasal Grubu: M1
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu

Son Uygulama

İle Hasat Arasındaki Süre

*Bağ

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

 

175 g/100 L su

14 gün

Zeytin

Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

175 g/100 L su

14 gün

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

200 g/100 L su

14 gün

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 g/da

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophylus)

1.Uygulama: 400 g/100 L su

2.Uygulama: 200 g/100 L su

3.Uygulama: 200 g/100 L su

14 gün

 

Patates

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/da

14 gün

Şeftali

Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

300 g/100 L su

14 gün

Turunçgiller

Uç kurutan

(Phoma tracheiphila)

200 g/100 L su

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Bağda mildiyö

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar olıştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılara ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Turunçgillerde Uç Kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak uygulaması yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

KOCTEL 2000 DF Fosetyl-Al etkili maddeli fungisit ile ortamın pH’ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksite meydana gelebilir. Bitki koruma ürünlerinin  karışabilirlik durumları bilinmiyorsa, başka bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılarak kullanılması tavsiye edilir. Karıştırmadan önce bitki koruma ürünlerinin etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 Kg * 20 Adet
  • 1.75 Kg * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor