Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TOPCUP 240 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 240 g/l clodinafop-propargyl + 60 g/l cloquintocet-mexyl (safener)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A,1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi

Buğday

 

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Delice (Lolium temulentum)       

Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor

20 ml/da

 

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde;

en geç kardeşlenme sonuna

kadar kullanılır.              

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TOPCUP 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. TOPCUP 240 EC’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

TOPCUP 240 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KISITLAMA:

TOPCUP 240 EC‘nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:

TOPCUP 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TOPCUP 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. TOPCUP 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 200 ml*40 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor