Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GOLD MALATHİON 20 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 190 g / L Malathion
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 1 B
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum)  300 ml / 100 l su    7 gün
Elma ağkurdu  (Yponomeuta malinellus) 500 ml / 100 l su    7 gün
Altın kelebek (Euproctis chrysorrhoea)  500 ml / 100 l su    7 gün
Elma yeşilyaprakbiti  (Aphis pomi) 400 ml / 100 l su     7 gün
Armut Armut kaplanı (Stephanitis pyri)  300 ml / 100 l su    7 gün
Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 300 ml + 1 l Yazlık Yağ / 100 l su nimf, ergin 7 gün
Kiraz Kiraz sülüğü (Caliroa limacina)  200 ml / 100 l su    7 gün
Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)  300 ml / 100 l su     7 gün
Bağ* Unlubit (Planococcus citri) 500 ml / 100 l su     7 gün
Fındık Filiz güvesi (Gypsonoma dealbana) 350 ml / 100 l su    7 gün
Pamuk
 
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 750 ml / da           7 gün
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 300 ml / da           7 gün
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens)(Asymmetrasca decedens) 500 ml / da            7 gün

Gül

(Süs bitkisi)
Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus) 250 ml / 100 l su     7 gün
Mısır Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 600 ml / da  7 gün
Soya Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 750 ml / da  7 gün
Çeltik Tepegöz (Triops concriformis) 250 ml / da  7 gün
Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts spp.) 900 ml / da 7 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANIM ŞEKLİ:

Elmada altın kelebeğe karşı mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Diğer mücadele metodları uygulandığında, kimyasal mücadele gerekli olmayabilir. Uygulamalar, ilkbaharda iklim koşullarına bağlı olarak genellikle nisan ortalarına doğru, tırtıllar kışlık yuvalarını tamamen terk ettikleri dönemde yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterlidir. Biyopreparatların kullanılması tercih edilmelidir.

Elma yeşilyaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma pamuklubitine karşı mayıs ayından itibaren yapılacak kontrollerde, sürgünlerin %10’unda koloni tesbiti yapılınca uygulama yapılır.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.

Kiraz sülüğüne karşı larvaların yaprakların epidermisinde beslenmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. Birinci ve ikinci dölün larvalarına karşı bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 2. uygulama yapılır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubitin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır.  İkinci devre, unlubit'n yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Fındık filiz güvesine karşı fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir.

Bu amaçla; 1-10 da olan bahçelerde 10 ocak, 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak, 30 da’dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı % 15 olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortamla 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Gül hortumluböceğine karşı nisan sonu ile mayıs ortası uygulama için en uygun zaman olarak seçilebilir. Uygulamaya geçebilmek için nisan sonundan itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen 100 tomurcuktan 5’inde ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  GOLD MALATHION 20 EC, alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 cc*20 Adet - 1L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor