Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GOLD MALATHİON 65 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 650 g/L Malathion
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 1 B
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Domates Yeşilkurt  (Helicoverpa armigera)  200 ml/da larva  7 gün
Domates (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  200 ml/100  L su larva 7 gün
Fasulye Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella)  200 ml/da larva  7 gün
Kiraz Kiraz sineği  (Rhagoletis cerasi)  100 ml/100 l su ergin 7 gün
Kayısı Şeftali güvesi  (Anarsia lineatella)  150 ml/100 l su larva  7 gün
Bağ* Unlubit (Planococcus citri)  150 ml / 100 l su tüm dönemlerde  7 gün
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamülleri zararlılarına karşı   200 ml/100 m2 alana Boş depo uygulaması  Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
 
Mısır
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)  200 ml/da larva   
7 gün
Mısır ambar zararlıları   200 ml/100 m2 alana  
Haşhaş Haşhaş kökkurdu  (Ceuthorrhynchus denticulatus) 200 ml/100 l su ergin  7 gün
 Pamuk
 
 
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)  250 ml/da larva  7 gün 
 
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)  100 ml/da nimf, ergin 
Yaprakpireleri  (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)  170 ml/da nimf, ergin 
Susam Susam güvesi (Antigastra catalaunalis)  100 ml/da larva  7 gün
Soya Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)  250 ml/da   7 gün
Piskokulu yeşilböcek  (Nezara viridula)  170 ml/da  nimf, ergin 
Zeytin Zeytin kabuklubiti  (Parlatoria oleae)  150 ml/100 l su larva  7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates(tarla-sera) yeşilkurta karşı tarla veya seraya köşegenler yönünden girilip, tarla veya seranın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede fasulye kapsül kurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Kiraz sineğine karşı: görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Kayısıda şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başlandığı ve unlubit'in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı  dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit'in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlubit'in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.

Mısır pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er  bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m2'  ' de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Susam güvesine karşı zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nifm saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.

Zeytin kabuklubitine karşı bulaşık meyve bahçeleri devamlı kontrol altında bulundurulmalıdır. Gözler patlamadan önce bahçeyi temsil edecek 5 ağacın çeşitli yönlerindeki dallar kontrol edilir. Canlı bireylerin varlığı ve oranı incelenir. Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak da hareketli larva çıkışı gözlenmelidir. Zararlı kışı genellikle olgun dişi döneminde geçirmektedir. Bu dönemde dişi kabukları çok sert ve kalındır. Bu yüzden kışlık bitki koruma ürünlerinin etkisi pek yüksek olmamaktadır.Ancak, Marmara bölgesinde yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde bir kış uygulaması ile yoğunluğun azaltılabileceği belirtilmektedir. Zeytin kabuklubitinin yaprak ve sürgünlerde zarar yapan birinci dölüne karşı, çok yüksek popülasyonların dışında, uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da %50’den düşük olduğu bahçelerde, kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bunun için, temmuz sonu ağustos başlarından itibaren, yumurtalı dişiler kontrol edilecek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl içerikli bitki koruma ürünleri ile  karıştırılmamalıdır. Alkali bitki koruma ürünleri ile  karıştırıldığında kalıcı etkisi azalabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 ml * 20 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor