Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SİSMİC 537.5 SE

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 375 g/L S-metolachlor+ 125 g/L Terbuthylazine + 37.5 g/L Mesotrione + 18.5 g/L Benoxacor (safener)
Formülasyon Şekli: SUSPO-EMÜLSİYON (SE)
Kimyasal Grubu: K3;C1;F2

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

 

 

 

 

MISIR

Sirken

Şeytan elması

Darıcan

Semizotu

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Benekli darıcan

Yabani bamya

Pıtrak

(Chenopodium album)  

(Datura stramonium)

(Echinochloa crus-galli)

(Portulaca oleracea)

(Amaranthus retroflexus)

(Echinocloa colonum)

(Hibiscus trionum)

(Xanthium strumarium)

 

 

 

 

400 ml/da

(Çıkış öncesi)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.
DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi, SİSMİC 537.5 SE uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken, ilaçlama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmasına gerek yoktur.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor