Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA TRAX

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 296 g/L Azoxystrobin + 218 g/L Flutriafol
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: C3:11;G1:3

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Buğday sarı pas

(Puccinia striiformis)

30 ml/da

56 gün

Biber

(sera)

Patlıcangillerde külleme

( Leveillula taurica)

50 ml/100 L su 3 gün
Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)
30 ml/da 28 gün
Bağ*

Bağ  mildiyösü

(Plasmopara viticola)
50 ml/100 L su 14 gün

Bağ  küllemesi

(Erysiphe necator)
50 ml/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday Sarı pas: İlaçlı mücadele pas püstüllerinin ilk görülmeye başladığı zamanda yapılmalıdır.İlaçlama aleti olarak kullanılan  tarla pülverizatörleri en az 2.1 bar basınçla çalıştırılmalı ve dekara en az 25 Litre su atılmalıdır.

Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Biber (sera) Patlıcangillerde külleme: İlk  hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda  yapılmalıdır.

Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişimine uygun şekilde gidiyorsa, hemen ilaçlama başlatılmalıdır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava şartlarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır.

Bağ Mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,                            

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan Bitki Koruma Ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışmasına gerek yoktur. Eğer bir karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor