Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

NEVİGATÖR

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 75 Sulfosulfuron
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: B,2

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu

 

 

BUĞDAY

Pis Kokulu Papatya (Anthemis  cotula)

Yaz kanavcı otu (Adonis aestivalis)

Tarla Papatyası (Anthemis fumariifolia)

Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis)

Rum Yalancı Keteni (Camelina rumelica)

Doğu Korungası (Conringia orientalis)

Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia)

Dil Kanatan (Galium tricornutum)

Trakya Hardalı (Neslia apiculata)

Süpürgeotu (Polygonum bellardii)

Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Adi Fiğ (Vicia sativa)

İlkbahar Yavşanotu (Veronica verna)

 2 gr / da

Japon Bromu (Bromus japonicus)

Püsküllü Çayırotu (Bromus tectorum)

Saka Dikeni (Carduus pycnocephalus)

Tarla Hezaranı (Consolida regalis)

Yabani Arpa (Hordeum geniculatum)

Yumruklu Salkım Otu (Poa bulbosa)

Zühre Tarağı (Scandix pecten-veneris)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Zarif Yapraklı Fiğ (Vicia tenuifolia)

 

2,6 gr / da

GENEL BİLGİLER: NEVİGATÖR kışlık buğdaylarda başta Bromus türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otlara etkili, Sulfonylurea grubunda bir Herbisit olup, Sulfosulfuron aktif maddesini içermektedir. Suda dağılabilen granül (WG) formülasyonunda hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır. Seçiciliği yüksek bir herbisittir.

NEVİGATÖR, kışlık buğdayda çıkış sonrası (post-emergence) kullanılır.

NEVİGATÖR, uygulamadan sonra 4 saat içerisinde yabancı otlar tarafından alınımı tamamlanır. Yabani hardal gibi hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri yabancı otların hassasiyetine ve gelişme koşullarına bağlı olarak 10 ile 25 gün içerisinde görülür. Uygulama sırasında ve sonrasında uygun hava sıcaklığı (12-25 °C), yüksek toprak ve ortam nemi NEVİGATÖR’ün etkisini hızlandırır.

 NEVİGATÖR, Acetolactate Synthase İnhibitörü (ALS) olarak etki etmektedir. ALS enzimi, Leucine, Isoleucine ve veline gibi amino asitlerin sentezinde önemli rol oynamaktadır. Bu amino asitlerin inhibe edilmesi ile protein sentezi engellenmekte daha sonra hücre bölünmesi durarak ölüm oluşmaktadır.

NEVİGATÖR, genel olarak yapraktan alınmakla beraber genç yabancı otların kökleri tarafından da alınabilir.

KULLANMA ZAMANI: NEVİGATÖR, kışlık buğday çeşitlerinde çıkış sonrası olarak erken dönemde (buğdayın 1-2 yapraklı döneminden) geç dönemine kadar (2. boğumun oluştuğu) geniş bir zaman aralığında uygulanabilir. En geç uygulanabilecek dönem buğdayın 39. büyüme dönemi (Zadoks’a göre). En iyi uygulama dönemi: yabancı otların küçük ve aktif olarak büyüdüğü dönemdir. İyi bir etki için toprak nemi şarttır.

Uygulama öncesi veya sonrası oluşacak kuraklık yabancı otların kontrolünü olumsuz yönde etkiler.

NEVİGATÖR’ü yabancı otlar üzerinde dormancy’e neden olarak kuraklık, su baskını, don, güçlü ve soğuk rüzgâr gibi iklim koşullarında kullanmayınız.

NEVİGATÖR her çeşit ilaçlama aletiyle (yer, uçak) atılabilir. Ancak iyi bir etki için de iyi bir kaplama şarttır. Yer aletlerinden dekara 20-25 lt su, uçakla mücadelede 3-5 lt. su yeterlidir. İlaçlama suyunun pH’sı en uygun 5,5-7,0 arasıdır.

Maksimum etki için mutlaka iyonik olmayan bir surfectant (yayıcı yapıştırıcı) kullanılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcının miktarı, dekara kullanılacak suyun % 0,2 – 0,4 oranında olmalıdır.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ: Buğday dışındaki ürünler NEVİGATÖR’ün topraktaki belirli konsantrasyonlarına hassas olabilir. Bu nedenle NEVİGATÖR şimdilik sadece buğday-buğday, buğday-arpa ve buğday-nadas ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilmelidir.

NEVİGATÖR ile ilaçlama yapılmış buğday tarlalarında uygulama yapılan yıldan sonraki takip eden üretim yılında şekerpancarı ve ayçiçeği EKİLMEMELİDİR.

Ekim nöbetlerine giren diğer ürünler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: NEVİGATÖR hormon terkipli (MCPP veya HBN’s) ürünler ile karıştırılmamalıdır.

- NEVİGATÖR sulfhonylurea grubuna ait başka bir herbisit ile tank karışımı yapılmamalıdır.

- Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız.

- Tank karışımı ile ilgili araştırmalar devam etmekte olup; şimdilik güvenle karışım yapılabilecek herbisitler; Clodinafop-propargyl, Fenoxaprop-p-ethyl dir.

NEVİGATÖR uygulamalarından en iyi etkiyi alabilmek için dekara uygulanan suyun % 0,2 – 0,4 oranında iyonik olmayan bir yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılması önerilir. Ethoxylated tallowamine içerikli yayıcı yapıştırıcılar da kullanılabilir.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor