Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TOLYPAREN 20 SC

TOLYPAREN 20 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 28

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı  Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

 

PAMUK

 

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

 

17.5 ml/da

 

 

21 gün

 

Dikenlikurt

(Earias insulana)

20 ml/da

 

ELMA

 

 

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

12,5 ml/100 l su

(yumurta)

 

14 gün

ARMUT

Armut yaprak galerigüvesi

(Leucoptera scitella)

17,5 ml/100 l su

 

AYVA

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

12,5 ml/100 l su

(yumurta)

14 gün

 

ŞEFTALİ

 

KAYISI

Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

20 ml/100 l su

14 gün

ERİK

Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

20 ml/100 l su

14 gün

PATATES

Patates böceği

(Leptinotarsa decermlineata)

6 ml/da

(larva)

14 gün

MISIR

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

15 ml/da

(15 gün ara ile 2-3 uygulama)

 

14 gün

BAĞ*

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

15 ml/100 l su

(yumurta)

3 gün (sofralık)

28 gün (şaraplık)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta Yeşilkurta karşı: rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m' lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta Dikenlikurta karşı: Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Sezon içinde aynı yerde  pamukta 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC uygulaması yapmayınız.

Armut-Armut Yaprak galerigüvesi: Yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva ve parazitlenme oranı çok düşükse ilaçlama yapılır.

Elma,Ayva-Elma içkurdu: Elma içkurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. TOLYPAREN 20 SC ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Ayvada tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir. Bu ilaçlamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurallara bağlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile yapılmalıdır.

Elma ve ayvada sezon içinde 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC uygulaması yapmayınız.

Şaftali, Kayısı-Şeftali güvesi : Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra ilaçlama yapılır. Kullanılan ilacın etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. TOLYPAREN 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulabilir.

Şeftali ve kayısıda sezon içinde 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC uygulması yapmayınız.

Erik-Şeftali güvesi: Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama zararlının yumurta bırakma döneminde yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra ilaçlama yapılı Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama yapılır. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. TOLYPAREN 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Erikte sezon içinde 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC  uygulaması yapmayınız.

Patates-Patates Böceği: En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı veya bitkide ilk zararların görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Patateste sezon içinde 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC uygulaması yapmayınız.

Mısır-Mısır Koçankurdu : Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 2 ilaçlama yapıllır. Ek ilaçlamaların gerekli olduğu dönemde durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar kullanılmalıdır.

Damla sulama ile uygulama: Mısır koçankurdu: zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren damla sulama yöntemiyle 15 gün ara ile 2 ilaçlama yapılır.

Mısırda sezon içinde 2'den fazla TOLYPAREN 20 SC uygulaması yapmayınız.

Bağda Salkım Güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplamı birinci dölde 95-100 günderece, ikinci dölde 450-460 günderece, üçüncü dölde 970-980 gündereceye ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeden ilaçlamaya karar verilir. Her döle karşı bir ilaçlama yapılır. Sezon içinde sofralık üzümlerde 2’den fazla uygulama yapmayınız.

TOLYPAREN 20 SC ilaçlamanın ardından, bitki üzerinde ilaç kurumasından 1-2 saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Herhangi bir bitki koruma ürünü ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor