Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

NEMATOZATE 15 EC

Ürün Grubu: Nematisit
Aktif Madde: 150 g/L Fosthiazate
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 1 B

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

 

 Zararlı Organizma        

            Adı

 

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki  Süre

Domates

(sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

1 l/da Fide dikiminden 3-6 gün önce,

damla sulama şeklinde

-

Biber

(sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

1 l/da Fide dikiminden 3-6 gün önce,

damla sulama şeklinde

-

Hıyar

(sera)

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp)

500 ml/da Fide dikiminden 3-6 gün önce,

damla sulama şeklinde

28 gün

Kornişon (sera)

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp)

500 ml/da Fide dikiminden 3-6 gün önce,

damla sulama şeklinde

28 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır.Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa karıştırılmış olmalıdır.

NEMATOZATE 15 EC, serada fide dikim öncesinde sadece damlama sulama sistemi ile kullanılmalıdır. Sırt pülverizatörü veya traktörde çekilen makinelerle kullanılamaz. Dekara kullanılacak olan ilaç miktarı esas alınarak damlama sulama sisteminin doğru miktarda ilaç uygulayabilmesi için kullanmadan önce kalibre edilmesi gerekir.

Serada damlama sulama şeklinde uygulanmalıdır. Verilen bitki koruma ürününün 10–15 cm toprak derinliğine inmesi için yeterli miktarda (dekara 500-2000 litre) su kullanılmalıdır. Aşırı su verilmemelidir. Aksi takdirde bitki koruma ürünü daha derine gider ve etki düşüklüğü görülür.

Domates(sera) - Biber(sera)- Hıyar(sera)-Kornişon(sera) Kök-Ur Nematodu:

Serada fide dikiminden 3-6 gün önce tavsiye dozunda 1 defa uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır. İlaçtan sonra damlama sulama sistemi yeterli miktarda su ile yıkanmalı, bitki koruma ürünü kalıntısı kalmadığından emin olunmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.

 

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor