Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

POLKA 400 EW

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 267 g/L Prochloraz + 133 g/L Tebuconazole
Formülasyon Şekli: Suda Emülsiye Olan (EW)
Kimyasal Grubu: G1,3;G1, 3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

         Buğday                   

Kahverengi pas

Puccinia recontida tritici

150 ml/da 56 gün

Septorya yaprak lekesi

Septoria tritici 125 ml/da

Tahıl külleme

Erysiphe graminis f. sp. tritici 150 ml/da

Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları

Fusarium culmorum,

Fusarium pseudograminearum
150 ml/da
Çeltik Çeltik yanıklığı Pyricularia oryzae 150 ml/da  56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday (Tahıl Külleme): Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya  başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Buğday Pas Hastalıkları (Kahverengi pas) : Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süreside dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: Hastalığın seyri izlenerek hastalığın yaprağın üst kısımlarına doğru ilerlediği gözlendiğinde üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalık ile bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulaması yapılır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süreside dikkate alınarak ikinci bir uygulama yapılabilir.

Buğdayda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Çeltikte Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamasında hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulanmaya başlanmalıdır. Gerekirse bitki koruma ürününün etki süresine ve hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testinin yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor