Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

HALT SC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 250 g/L Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/L Diflufenican
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: G: 9;F1:12

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

KULLANIM ALANININ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar    

İmampamuğu (Abutilon theophrastii)

Kekre (Acroptilon repens)           

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yatık boya   kökü (Asperugo procumbens)

Yabani yulaf (Avena fatua)         

Koyungözü papatya (Bellis perennis)

Kokar ot (Bifora radians)

Japon bromu (Bromus japonicus)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Yabani tere (Cardaria draba)       

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Topak boynuz otu (Cerastium glomeratum)

Yabani havuç (Daucus carota)

Hazeran (Consolida anthoroidea)

Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Dilkanatan (Galium aparine)        

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Tavşan salatası (Lapsane communis)

Tavşanbıyığı  (Poa annua)          

Adi salkım otu (Poa trivalis)        

Yatık düğün çiçeği (Ranunculus repens)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)

Kuş otu (Stellaria media)            

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

Kaba tüylü fiğ  (Vicia hirsuta)      

Adi fiğ (Vicia sativa)   

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

450 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde

 

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)            

Sirken (Chenopodium album)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Kırmızı çiçekli ballıbaba

(Lamium purpureum)   

İtalyan çimi (Lolium multiflorum)

Gelincik (Papaver rhoeas)          

Kamış (Phragmites australis)

Ortanca sinir otu (Plantago media)

Kıvırcık labada (Rumex crispus)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Isırgan otu (Urtica urens)

700 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde

 

HALT SC, Hem sistemik hem kontak etkilidir.İçeriğinde bulunan iki aktif madde ile tamamlayıcı bir etki şekline sahiptir.Glyphosate yapraklar tarafından alınır ve tüm bitki içerisinde taşınarak hem yeşil aksamı hemde kökleri öldürür.Diflufenican ise toprak yüzeyine tutunarak bariyer etkisi yaratır, böylece yeni çıkacak yabancı otların çimlenmesini önler.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Yelpaze huzmeli meme ile uygulama: HALT SC, uygulamalarda dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Karışımı hazırlarken  sprey tankını öncelikle yarıya kadar su ile doldurunuz ve yavaş yavaş karıştırmaya başlayınız.Gerekli miktarda  HALT SC' i tankın içerisine boşaltınız ve karıştırınız. Tankı ağzına kadar su doldurunuz. Tankın ağzını kapatınız ve yabancı otların üzerine spreyleyiniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde kullanılır.Geç dönemde yapılacak uygulamalar hem ani etkiyi azaltır hem de kalıcı etkiyi olumsuz yönde etkiler. HALT SC su ile seyreltildikten sonra yaygın spreyleme cihazı ile tüm yüzeye uygulanır. Optimum etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ilaçla kaplanması gerekmektedir. İlaçlama 1-3 bar basınçlı sırt pompaları ile yapılabilir. Daha büyük alanlar için hidrolik basınçlı spreyleme cihazları gerekir. Optimum kontrol için ilaçlamadan sonra en az 6 saat, tercihen 24 saat kuru hava şartları gereklidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor