Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FARMSON SÜPER EW

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-p-ethyl
Formülasyon Şekli: Suda Emülsiye Olan (EW)
Kimyasal Grubu: A1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

 

BAĞ *

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Köpekdişi 15-20 cm,

kanyaş 2-3 kardeşte iken

 

DOMATES

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

 

 

 

AYÇİÇEĞİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Brom (Bromus spp.)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani arpa (Hordeum spontaneum)

Yabani darı (Panicum spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan ot (Setaria spp.)          

Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

 

SOĞAN

Darıcan (Echinochloa crus-galli)  

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyda, kanyaşlar 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda oldukları dönem

 

 

 

KIRMIZI MERCİMEK

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Ayrık (Elymus repens)

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

 

ŞEKER PANCARI

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

PAMUK

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

 

 

SOYA FASULYESİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Yabani darı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

 

 

 

 

 

KANOLA

Delice (Lolium temulentum)

 200 ml/da

Çıkış sonrası

Yabani yulaf (Avena fatua)

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Phalaris paradoxa)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

 

 

 

 

100 ml/da

Çıkış sonrası

 

NOHUT

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

 

75 ml/da  

Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3–6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir.) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.Diğer bitki koruma ürünleri ile çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.  

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor