Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

Primplus Opti 500 SC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 312,5 g/l S-Metolachlor + 187,5 g/l Terbuthylazine
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: K3;C1:5

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

 Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

 

 

 MISIR

Domuz pıtrağı

Horoz ibiği

Köpek üzümü

Sirken

Semizotu

Kirpi darı= Yapışkan otu

(Xanthium strumaium)

(Amaranthus albus)

(Solanum nigrum)

(Chenopodium album)

(Portulaca oleracea)

(Setaria verticillata)

 

 

 

  

 500 ml/da

(Çıkış Öncesi)

 

 

 

   56 gün

 

 

AYÇİÇEĞİ

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Sirken

Darıcan

Kara pazı

(Amaranthus retroflexus)

(Chenopodium album)  

(Ehinochloa crus-galli)

(Atriplex spp)

 

 

400 ml/da

(Çıkış Öncesi)

 

   

        -

 

 

Primplus Opti 500 SC, mısır ve ayçiçeği tarlalarında birçok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde, çıkış öncesi başarıyla kullanılacak sistemik bir yabancı ot ürünüdür. Bileşimindeki  terbuthylazine aktif maddesiyle fotosistem  II 'deki fotosentezi durdurur,  diğer etken madde S-metolachlor ise hücre bölünmesini durdurarak yabancı otların kontolünü sağlar. Yaprak, sürgün ve kökler vasıtasıyla ksilem ve floem boruları aracılığıyla süratle bitki içinde yayılır ve kısa sürede otları kontrol altına alır. Tüm otların ölmesi ise  2 haftayı bulabilir. İki etki mekanizmasına sahip olan Primplus Opti 500 SC, gerek ani etkisi gerekse topraktaki rezidüel etkisi sayesinde bazı dar yapraklı yabancı otlara karşı da etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Primplus Opti 500 SC' den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, yabancı ot vs. içermemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.

Bitki Tahammülü: Önerildiği  şekilde kullanıldığında Primplus Opti 500 SC, tavsiye edildiği tarla, tohumluk ve silaj mısırlarınca iyi bir şekilde tolere edilir.  Ancak, süs (hint) mısırında kullanılmaz.

Primplus Opti 500 SC, farklı etki mekanizmasına sahip iki değişik aktif maddeyi içerdiğinden direnç mukavvemet programlarına güvenle alınabilirse de farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlarla münavebeye alınması tercih edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor