Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BUTEX MC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 300 g/L Bromoxynil + 300 g/L MCPA
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: C3,5; O,4
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi

Buğday       

Yabani Hardal (Sinapis Arvensis) 35 ml / da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 yaprak)

 

 

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ

Önce ilacı ayrı bir kap içerinde karıştırınız. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Hazırlanmış ilaçlı karışımı, aletin karıştırıcısını çalıştırarak içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze tip meme kullanılmalı ve basınç 3 atm. olmalıdır. Butex MC daha çok temas veya kontakt yoluyla etki gösterdiği için yabancı otlar ilaçla iyice kaplanmalıdır. Soğuk hava, aşırı yağışın ve kuraklığın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

 

Butex MC buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları ve meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

 

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar: 

Butex MC uygulandıktan 2 ay sonra diğer münavebe ürünleri ekilebilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: AFFİCHE WG ile karışabilir. Sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılacaksa bir karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır. Bazı yaprak gübreleri ile karışık yaprak ucu yanıklığına neden olabilir.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor