Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TAQAT WP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 70 Thiophanate-methyl
Formülasyon Şekli: IslanabilirToz (WP)
Kimyasal Grubu: B1:1
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı      

Zararlı Organizma Adı                                     

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

 

Karaleke

(Venturia inaequalis)

60 g/ 100 L su

 

14 gün

Külleme

(Podosphaera leucotricha)

60 g/ 100 L su

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

60 g/ 100 L su

14 gün

Hıyar  Kornişon Kavun*

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

40 g/ 100 L su

3 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilya

 (Monilinia laxa)

60 g/ 100 L su

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

 (Monilinia laxa)

60 g/ 100 L su

14 gün

Kiraz ve Vişne

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

 (Monilinia laxa)

60 g/ 100 L su

14 gün

Yenidünya

Karaleke

(Venturia inaequalis var. eriobotryae)

60 g/ 100 L su

14 gün

Ayva

Monilya

(Sclerotinia linhartiana)

60 g/ 100 L su

14 gün

Şeker pancarı

Yaprak leke hastalığı

(Cercospora beticola)

40 g/ 100 L su

21 gün

Turunçgiller

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

60 g/ 100 L su

3 gün

Bağ**

 Külleme

 (Erysiphe necator)

100 g/ 100 L su

14 gün

Biber (sera)

Kök çürüklüğü

(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

500 g/da

3 gün

* Ege ve Akdeniz bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz                         

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan Bitki Koruma Ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma karalekesi 

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama:Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4 ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Elma küllemesi

1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğünde,

3 ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4 ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar, Kornişon, Kavun)

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün ara ile uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 0C' nin üstünde ve orantılı nemin de % 50' inin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne)

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Yenidünya karalekesi

1. Uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2. Uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra

4 ve diğer uygulamalar, 3'ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası

Uygulamadan önce bir yıl öncedesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama:Çiçeklerin %5'i açtığında,

2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında

3. Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Şeker pancarı yaprak leke hastalığı

Hastalıkla kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2. Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine %3' lük potasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

Bağ küllemesi

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,

3. Uygulama:Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Biber(sera)-Kök çürüklüğü: Bitkiler seraya şaşırtıldıktan sonra, 14 gün ara ile en az 2 kez, kök bölgesine 500 g/da dozunda toprak ilaçlaması yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali karakterli bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile bir karışım yapılmaya ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım yapılması tavsiye edilir. TAQAT WP, mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik fungisittir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 200 g*40 Adet - 400 g*20 Adet -600 g*20 Adet - 1 Kg*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor