Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

AZOTE 320 SC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: G1:3, C3:11

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat arasındaki süre

Bağ*

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

100 ml/100 l su

21 gün

Hıyar (sera)

Kabakgillerde Külleme

(Erysiphe cichoracearum)     

100 ml/100 l su

3 gün

Domates (sera)

Patlıcangillerde Külleme

(Leveillula taurica)

125 ml/100 l su

3 gün

Biber (sera)

Patlıcangillerde Külleme

(Leveillula taurica)

125 ml/100 l su

3 gün

Kabak (sera)

Kabakgillerde Külleme

(Erysiphe cichoracearum)     

100 ml/100 l su

3 gün

Buğday

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

56 gün

Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

75 ml/da

Şekerpancarı

Yaprak Leke Hastalığı

(Cercospora beticola)

75 ml/da

35 gün

Fındık

Fındık külleme

(Erysiphe spp)

100 ml/100 L su 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö:

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Hıyar(sera), Kabak(sera) Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Domates (sera) Patlıcangillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre uygulamalara devam edilir.

Biber(sera) Patlıcangillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın seyrine göre uygulamalara 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Buğdayada Sarıpas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

 Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

Şekerpancarı Yaprak Leke Hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5' inde  Cercospora lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Fındık Külleme:

1.Uygulama: Meyve(çotanak) bağlama döneminde,

2.Uygulama: İlacın etki süresi (10-14 gün) dikkate alınarak 1.ilaçlamadan 14 gün sonra,

3.Uygulama: İlacın etki süresi (10-14 gün) dikkate alınarak 2.ilaçlamadan 14 gün sonra uygulama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml*50 Adet
  • 250ml*40 Adet
  • 400 ml*20 Adet
  • 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor