Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TEKVANDO 5 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 50 g / L Lambda cyhalothrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3A
Etki Şekli: Kontak etkilidir.
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

ve Dönemi

Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk *Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 150 ml/da (larva ve yumurta) 
7 gün
**İkinoktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae 50 ml/da (nimf ve ergin)
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 20 ml/100 lt.su (larva)

3 gün

Elma ağ Kurdu Hyponomeuta malinellus 10 ml/100 lt.su (larva)
Bağ ***Salkım Güvesi Lobesia botrana 20 ml/100 lt.su (larva) 7 gün
Mısır Mısırda Bozkurt Agrotis spp 50 ml/da (larva)
14 gün
 
Mısır Koçan Kurdu Sesamia spp 30 ml/da (larva) (15 gün arayla 3 uygulama)
Mısır Kurdu Ostrinia nubilalis 30 ml/da (larva) (15 gün arayla 3 uygulama)
Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 40 ml/da (larva ve ergin) 3 gün
Şeker Pancarı Kalkan Böcekleri Cassida spp 25 ml/da (nimf ve ergin) 3 gün
Buğday Süne Eurygaster spp.

20 ml/da (1.-3. nimf dönemi ve 4.-5. nimf dönemi)


14 gün
 
Hububat Hortumlu Böceği Pachytychius hordei 25 ml/da (Ergin)
Ekin Kambur Böceği Zabrus spp 50 ml/da (larva)
Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 ml/da (larva) 3 gün
Lahana Lahana Yaprakgüvesi Plutella maculipenis 25 ml/da (larva) 2 gün
Antep Fıstığı Antep Fıstığı Pisillidi Agnoscena pistaciae 20 ml/100 lt.su (nimf) 3 gün
Zeytin Zeytin Güvesi Prays oleae 15 ml/100 lt.su (larva) (çiçekte) 3 gün
Fındık Fındık Kurdu Curculio nucum 50 ml/da (ergin) 7 gün

   

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

TEKVANDO 5 EC; temas ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulamaların zararlının uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapacak şekilde uygulanması gerekir.

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İkinoktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet Kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15° C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.  Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15° C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneminde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bunula birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

 

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurt: Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50- 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5 'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürününün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7 -10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  Uygulama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor