Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TELSON 101

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 451.4 g/L 2,4-D tri-isopropyl amin tuzu + 116.3 g/L Picloram tri-isopropyl amin tuzu
Formülasyon Şekli: Solüsyon Konsantre (SL)
Kimyasal Grubu: O,4

 

                                                     BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar,

Havalimanları ve

Tarihi alanlarda

Odunsu bitkilere karşı

Kandamlası

Ayrık

Kokar ağaç

Havacıva otu

Tilkikuyruğu

Horozibiği

Katırkuyruğu

Yabani yulaf

Adi hanımtuzluğu

Püsküllü çayır

Arpamsı brom

Portakal nergisi

Çobançantası

Yabani tere

Güneş dikeni

Köygöçüren

Köpekdişi ayrığı

Tarla sarmaşığı

Yabani havuç

Çatal otu

Boğa dikeni

Dönbaba

Tarla atkuyruğu

Sütleğen

Hakiki şahtere

Yoğurt otu

Meyan kökü

Duvar arpası

Sarı çiçekli jasmin

Karabaş

İtsineği

Yonca

Yabani zeytin

Öküzçanı

Karaçalı

Kamış

Yabani badem 

Tavşanbıyığı

Çeti

Meşe

Tarla düğün çiçeği

Yabani gül

Böğürtlen

Kıvırcık labada

Söğüt

İmamkavuğu

Yapışkan ot

Yeşil kirpi darı

Gıcır dikeni

Yabani hardal

Köpek üzümü

Kanyaş

Ilgın

Yemlik

Demir dikeni

Ak üçgül

Pıtrak

Kara ağaç

Hayıt

Yabani fiğ

Domuz pıtrağı

(Adonis flammea)

(Agropyron repens)

(Ailanthus altissima)

(Alkanna tinctoria)

(Alopecurus myosuroides)

(Amaranthus albus)

(Anagyris foetida)

(Avena fatua)

(Berberis crataegina)

(Bromus tectorum)

(Bromus hordeaceus)

(Calendula arvensis)

(Capsella bursa-pastoris)

(Cardaria draba)

(Centaurea solstitialis)

(Cirsium arvense)

(Cynodon dactylon)

(Convolvulus arvensis)

(Daucus carota)

(Digitaria sanguinalis)

(Eryngium campestre)

(Erodium cicutarium)

(Equisetum arvense)

(Euphorbia spp.)

(Fumaria officinalis)

(Galium spp.)

(Glycyrrhiza glabra)

(Hordeum marinum)

(Jasminum fruticans)

(Lavandula stoechas)

(Marrubium spp.)

(Medicago spp.)

(Olea sylvestris)

(Ononis spinosa)

(Paliurus spina-christi)

(Phragmites australis)

(Prunus webbii)

(Poa annua)

(Prosopis farcta)

(Quercus spp.)

(Ranunculus arvensis)

(Rosa spp.)

(Rubus spp.)

(Rumex crispus)

(Salix spp.)

(Senecio vulgaris)

(Setaria verticillata)

(Setaria viridis)

(Smilax aspera)

(Sinapis arvensis)

(Solanum nigrum)

(Sorghum halepense)

(Tamarix spp.)

(Tragopogon latifolius)

(Tribulus terrestris)

(Trifolium repens)

(Turgenia latifolia)

(Ulmus campestris)

(Vitex agnus-castus)

(Vicia spp.)

(Xanthium strumarium

700-1000 ml/da

Çim sahalarda

Sinir otu

Karahindiba

Üçgül

(Plantago major)

(Taraxacum officinale)

(Trifolium spp.)

100 ml/da

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TELSON 101 su ile hemen karışabileceğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan iyi bir sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim sahalarda kullanma şekli: Sadece yabancı ot ilaçlarına uygun, yelpaze huzmeli memelere sahip ilaçlama aletleri ile uygulama yapınız. Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörleri kullanmayınız. Sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız. Uygulama esnasında saha içindeki hedef dışı odunsu bitkiler ve süs bitkileri gibi zarar görmesi istenmeyen bitkilere doğrudan veya bitki gövdesinin çevresindeki en az yarım metre (0,5 m) yarıçapındaki alana ürün değmemesine özen gösteriniz. Uygulamadan 1 gün sonra çim sahalarda sulama ve gübreleme yapılabilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Yüksek asidik ve alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 30 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor