Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

İNHİLİN 48 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 480 g / L Diflubenzuron
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 15
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Armut

Armut Psillidi Cacopysilla pyri 25 ml+ 50 ml yayıcı yapıştırıcı / 100 L. su 14 gün
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 20 ml /100 L. su
 
14 gün

*Armut Yaprak Galeri Güvesi

Leucoptera scitella
Elma Ağ Kurdu Yponemeuta malinellus

Pamuk    

Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis 30 ml/da 14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nifmler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15' den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu' na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada Armut  yaprak galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı: 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.                                                        

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor