Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

EXTRALİN

Ürün Grubu: BGD
Aktif Madde: 480 g/l ethephon + 60 g/l cyclanilide
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: -

Bitki Adı

 

Kullanım Amacı

Kullanım Dozu ve Dönemi

Hasat Aralığı

PAMUK

Koza açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasatı kolaylaştırmak ve pamuğu makinalı hasata hazırlamak

 

200 ml / da

Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçakla kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda), pratik olarak kozalar  % 25–30 açmış olduğunda

 

7 gün

 EXTRALİN uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat; 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze; 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su, ardından bir depo ile ilaçlanacak alan için gerekli miktar ilacı koyun. Depoyu su ile doldurun ve aletin karıştırıcısını çalıştırın. Aynı gün tüketecek kadar karışım hazırlayın.

Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir; bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın.

İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 15–20 l/da su kullanılmalıdır. 6–8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.

HASAT

Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir.

Normal koşullarda uygulamadan 14–21 gün sonrası hasat için uygundur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

EXTRALİN, pamukta koza açtırıcı ve yaprak dökücü olarak hasat öncesi kullanıldığından uygulama zamanı itibariyle diğer pestisitlerle karıştırılarak kullanılması gerekmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor