Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TYPY 25 DF

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 25 Rimsulfuron
Formülasyon Şekli: Suda çözünebilir granül (SG)
Kimyasal Grubu: B,2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

MISIR*

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Yabani jüt (Corchorus olitorius)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Kirpi darı (Setaria spp.)       

Kanyaş (Sorghum halepense)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

5 g/da + 25 ml/da

Yayıcı Yapıştırıcı

 

 

DOMATES

Horozibiği (Amaranthus albus)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kirpi darı  (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

5 g/da + 25 ml/da

Yayıcı Yapıştırıcı

* Şeker mısırda fitotoksik olduğundan kullanılmaz.

Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması tarafımızdan önerilmez. TYPY 25 DF mutlaka yayıcı yapıştırıcı ile kullanılmalıdır. Yayıcı Yapıştırıcının dozu dekara 25 ml’dir.

 

ÖNEMLİDİR:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse, ağaçlara veya kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GENEL BİLGİLER:

TYPY 25 DF mısırda ve domateste tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan herbisittir.

ÖNEMLİDİR:

  • TYPY 25 DF şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.
  • TYPY 25 DF mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.
  • Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde TYPY 25 DF kullanılmamalıdır.
  • Mısırda TYPY 25 DF kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.
  • Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple ilaçlamanın akşamüzeri yapılması önerilmektedir.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Gerekli miktardaki TYPY 25 DF’ yi gerekli miktarda Yayıcı Yapıştırıcı ile birlikte birkaç litre su içerisinde iyice çözdükten sonra karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz. Tatbikat süresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat için gereklidir. Tatbikat için hazırlanmış TYPY 25 DF karışımlarını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saat den fazla bekletmeyiniz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Domates:

TYPY 25 DF tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2–3 yaprağa ulaştıktan sonra ya da şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlalarında bitkiler şaşırtma şokunu atlattıktan ve yeni büyümeler başladıktan sonra, yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.

TYPY 25 DF özellikle geniş yapraklı yabancı otların çok olduğu domates tarlalarında % 75 Metribuzin içeren ilaçlar ile tank karışımı olarak birlikte kullanılabilir. TYPY 25 DF 4 g/da + Yayıcı Yapıştırıcı 25 ml/da + % 75 Metribuzin içeren ilaç 40 g/da dozundaki tank karışımı uygulamalarından iyi sonuçlar alınmıştır.  Karışım ile ilgili olarak % 75 Metribuzin içeren ilacın etiketini de okuyunuz.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden TYPY 25 DF’ yi anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.

Sezon içinde aynı yerde birden fazla TYPY 25 DF uygulaması yapmayınız.

 

Mısır:

En iyi netice için TYPY 25 DF yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2–4 yapraklı ya da 5–10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. (Sorghum halepense Kanyaş-Geliç) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama yabancı otun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında mısır 1–8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır, mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

 

ETKİ ŞEKLİ

Diğer Sulfonylurea’larda olduğu gibi TYPY 25 DF’ nin etki yeri acetolactate enzimi sentezidir. Bu enzime, temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda büyüme derhal durur ve sonuçta bitki ölür. Bu enzimin insan ve hayvanlarda bulunmayışı, TYPY 25 DF’ nin düşük toksisitesini açıklamaya yardım etmektedir. Duyarlı bitki türlerinde (Amaranthus retroflexus’ta olduğu gibi) TYPY 25 DF aktivitesinin ilk belirtileri meristematik dokuda görülür. Bu bitkilerde TYPY 25 DF uygulamasından sonra büyüme derhal durur. Kloroz, nektrozis ve yapraklarda şekil bozuklukları gibi diğer belirtiler bir kaç gün daha geç görülür. Otlar 10 ile 25 gün içinde ölür.

FİTOTOKSİTE

TYPY 25 DF tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

TYPY 25 DF’ un toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır veya domatesten sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TYPY 25 DF domateste yabancı otlara karşı % 75 Metribuzin içeren ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir.  Mısır bitkisinde fitotoksisite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Herhangi bir tank karışımı yapmadan önce fiziksel, kimyasal ve biyolojik karışabilirliğin küçük çaptaki uygulamalarla gözlenmesi gerekmektedir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 50 g * 24 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor