Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

PONTİAC 45 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 45 g/L Pinoxaden + 20 g/L Cloquintocet-mexyl (safener)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ORGANİZMA ADI

UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ

 

BUĞDAY

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

90 ml/da

Buğdayın 2 gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar

Tilki kuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Phalaris paradoxa)

İngiliz çimi (Lolium perenne)

100 ml/da

Buğdayın 2 gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar

ARPA

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

90 ml/da

Arpanın 2 gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar

DİKKAT: Yulafta kullanılmamalıdır.

POTİAC 45 EC, Fob ve Dim grubu herbisitlerin etkilediği enzim sistemlerine ek olarak bu grupların etkilemediği enzimler üzerine de etkili olan Dam grubu dar yapraklı sistemik bir yabancı ot öldürücüdür. İçeriğinde yayıcı-yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı-yapıştırıcı kullanımı gerektirmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.Uygulama aleti basıncının 3 bar olması ve düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

PONTİAC 45 EC, tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancıotları kontrol eden bir bitki koruma ürünüdür. Hububatın iki gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır.

Uygulama Dönemi: Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.

Uygulama Tekniği: Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumunda uygulamalardan kaçınılmalıdır. PONTİAC 45 EC, uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin hiçbir önemi yoktur. Ardarda ekilen kültür bitkilerinde aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin ardışık kullanımından kaçınılmalı, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünleri rotasyona sokulmalıdır.

Bitki Tahammülü: Önerildiği şekilde kullanıldığında PONTİAC 45 EC, tavsiye edildiği buğday, arpa bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karşılaştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor