Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

PREMİO ZOLFO 80 WG

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 80 Kükürt
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilir Granül (WG)
Kimyasal Grubu: M2

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Bağ

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

400 g/100 L su

Bağ yaprak uyuzu

(Eriophyes vitis)

490 g/100 L su

 

Elma

Külleme

(Podosphaera leucotricha)

400 g/100 L su

Şeftali

Külleme

(Sphaerotheca pannosa var. pesicae)

400 g/100 L su

 

Gül

Külleme

(Sphaerotheca pannosa  var. rosae)

400 g/100 L su

Begonya

Külleme

(Microsphaera begoniae)

300-350 g/100 L su

Nohut

Antraknoz

(Ascochyta rabiei)

300 g/100 L su

 

Soğan

Soğan mildiyösü

(Peronospora destructor)

300 g/100 L su

 

Fasulye

Fasulye pası

(Uromyces appendiculatus)

300 g/100 L su

 

 

Hıyar

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum)

400 g/100 L su

Turunçgiller

Turunçgil kırmızıörümceği

(Panonychus citri)

600 g/100 L su

Turunçgil tomurcukakarı

(Aceria sheldoni)

600 g /100 L su

 

Kükürtlü ilaçlar ile yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Yaprak Uyuzu: Bağ küllemesi' ne karşı kullanılan ürün bu zararlıyı da kontrol altına aldığından, bağ yaprakuyuzu' na karşı özel bir uygulama gerekmez.

Elma Küllemesi:

1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70 ‘i döküldüğü dönemde,

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şeftali Küllemesi:

1. Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3' ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.

Gül Küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

Begonya Küllemesi: Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce başlanır. Birer hafta ara ile uygulama tekrarlanır.

Nohut Antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10oC ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirde de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Soğan Mildiyösü: Günlük ortalama sıcaklığın 16oC' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulanmaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir.  Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Hıyar-Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalaması 27 o C' nin üstünde ve orantılı nemin de %50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Turunçgil Kırmızıörümceği: Uygulamaya zararlının taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da uygulama yapılabilir. Ağaçların içi ve dışı, yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice uygulanmalıdır. Günün en sıcak ve yapraktaki çiğ dolayısıyla sabahın erken saatlerinde uygulama yapılmamalıdır

Turunçgil Tomurcukakarı: Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda sürgünler 8-10 cm olduğu zaman eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu Mart sonu Nisan başları uygulama yapılır. Birinci uygulamadan 20-25 gün sonra uygulama tekrarlanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa karışımların bir ön karışım yapılarak denenmesinde yarar vardır.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor