Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TETRAMET

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: %20 Flubendiamide
Formülasyon Şekli: Suda Dağılan Granül (WG)
Kimyasal Grubu: 28

TETRAMET Flubendiamide içeren, farklı bir etki mekanizmasına sahip, phthalic acid diamide grubu yeni bir insektisittir.

TETRAMET böceğin kas sisteminde yer alan ryanodine resptörlerine (RyR) bağlanarak reseptör kanallarının uzun süre açık kalmasına neden olur ve içerisindeki Ca+2  iyonlarının kontrolsüz olarak dışarı çıkışı sonucunda kaslarda kontrol dışı kasılmalar meydana gelir.Böceklerin beslenmesi hızlıca durur ve sırayla uyuşukluk, kas paralizi ve ölüm gerçekleşir. TETRAMET bu yeni etki mekanizmasıyla pestisitlere dayanıklılık kazanmış birçok lepidopter türüne karşı mükemmel etki gösterir.

TETRAMET ilaçlamadan 2-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.                  

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı  Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

20 g/100 l su, larva

1 gün

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

15 g/100 l su, larva

1 gün

*Bağ

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 g/100 l su, larva

Üzüm: 14 gün

 

Elma

Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

20 g/100 l su, larva

14 gün

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/da, larva

21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste (sera) pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domates(sera)–Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Bağ salkım güvesine karşı Uygulamalar tahmin uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Herhangi bir bitki koruma ürünü ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 

Ambalaj Seçenekleri
  • 60 g * 40 Adet
  • 300 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor