Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA LUMİNA 200 SC

SAFA LUMİNA 200 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 100 g/L Lambda-cyhalothrin + 100 g/L Lufenuron
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 3A 15

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

Pamuk

 

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

 

 

20 ml/da

 

7 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğunaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılmaya ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor