Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CHENOKER

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 25,2 g/L Penoxsulam
Formülasyon Şekli: Yağda Dağılabilen Formülasyon (OD)
Kimyasal Grubu: B,2

Bitki          

Hastalık Zararlı Yabancı Ot           Latince İsmi                      Dozu     Dönemi   
Çeltik      Dancan (Cinek)   Echinochloa  crus-galli 80 ml/da

Kardeşlenmeden önce

2-4 yapraklı

dönemden -

Kardeşlenme sonrasi  (1-3 kardeşli)

döneme kadar.

Çeltiksi Darıcan   E. oryzoides
Benekli Darıcan E. colommi
Kız otu (Afacan Cyperus  difformis
Kurbağa Kaşığı    Alisma  plantago
Güvercin Ayağı    Ammania  coccinea
Kındıra (Deniz Sandalye Sazı) Scirpus maritimus 100 ml/da

 

KULLANMA ŞEKLİ : CHENOKER çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılır. Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminden 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile suyu boşaltılmış (çipil) tavalara püskürtülerek uygulanır. Ilacın çeltik tavasının her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tam olarak kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla ilaçlamada 20 – 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir.

Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat (2 gün) içinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Eğer su vermede sıkıntı var ise bu sure en fazla 52 saate (3 gün) kadar uzayabilir.

 

İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki CHENOKER'i bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Eğer çeltik tarlanızda su ayrığı (P.paspaloides) ve baraj otu (D.fusca) gibi yabancı otlar var ise CLİPPER 200 EC ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer çeltik ilaçları ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

 

UYGULAMA SONRASI ALET TEMIZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu, güvenli bir şekilde tamamen boşaltınız. Deposunu ve tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Alet karıştırıcısını ve püskürtme mekanizması çalıştırarak, boruların, filtrelerin ve memelerin temizlenmesini sağlayınız. Dışını su ile durulayınız. Aynı işlemleri temiz suyla da tekrar ederek, aletin iyice durulanmasını sağlayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız; yıkama suyunu ve

ilaçlama artıklarını kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor