Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA CAPTAN 50 F

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 500 g / L Captan
Formülasyon Şekli: Flowable (Akışkan) FL
Kimyasal Grubu: M4

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

150 ml/100 L su

14 gün

*Bağ

 

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 ml/100 L su

28 gün

Domates

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

300 ml/100 L su

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

300 ml/100 L su

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:  

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Elma Kara Lekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı göründüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70 -80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Bağ Mildiyösü:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır. 

Domates Erken Yaprak Yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğundan hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kayısı Yaprak Delen:

1. Uygulama : Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  Maneb, Penconazole, Metalaxyl terkipli ilaçlarla karışabilir. Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor