Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ACHİEVE 20 SG

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 20 Acetamiprid
Formülasyon Şekli: Suda Çözünen Granül (SG)
Kimyasal Grubu: 4 A
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı                  Zararlı Organizma Adı                          

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypii) 10 g./da (Nimf, Ergin)

 -
 

Tütün beyazsineği    

(Bemisia tabaci) 40 g./da (Larva, Pupa, Ergin)
Yaprak Piresi (Empoasca spp.) 10 g./da (Nimf, Ergin)
Patates Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6 g./da (Larva-Ergin) 7 gün
Domates(Tarla)  

Tütün beyazsineği    

(Bemisia tabaci) 30 g./da (Larva, Ergin) 3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama zamanı: Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır. Aynı yetiştirme periyodunda 2'den fazla uygulama yapılmamalıdır.

Pamukta Pamuk yaprakbitine karşı: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

Pamukta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı: Sürveylerde 50 da' lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Patateste Patates böceği: Örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Domates(tarla) Tütün beyazsineği: Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 g * 40 Adet
  • 400 g * 24 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor