İK Politikamız

Daha güçlü

Daha yenilikçi

ve araştırmacı...

İK Politikamız 
Safa Tarım A.Ş. olarak, Türkiye’de ve Dünya’da tarım ilaçları sektöründeki konumumuzu, geleceğe daha güçlü bir biçimde taşıyacak, hedeflerimizi gerçekleştirecek nitelikli insan kaynağımızın; manevi değerlerden aldığı yüksek ahlakla yetişmiş, bilgi ve kültür seviyesi yüksek, değişime hızla uyum sağlayan, yenilikçi, gelişime açık, iletişimi güçlü, araştırmacı insanların olmasını hedefliyoruz. 

Bu inançla, çalışanlarımızın değerini biliyor, insana yatırım yaparak kurumsal kültürümüzü ve değerlerimizi destekleyecek uygulamalarla insan kaynağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. 

Çalışanlarımızda; yüksek ahlak, bilgiyi paylaşma, liyakat, sadakat, samimiyet, ahde vefa, alçakgönüllülük, kararlılık, çalışkanlık, verimlilik, kaliteye odaklılık, müşteri memnuniyetine önem verme ve güvenilirlik gibi kişisel özellikler her zaman önceliklerimizdir.

Yükleniyor