Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

KNOCKDOWN MAX

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 74.8 Glyphosate ammonium tuzu
Formülasyon Şekli: Suda Çözünen Granül (SG)
Kimyasal Grubu: G,9
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

KULLANIM

ALANININ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

 

NARENCİYE, *BAĞ, FINDIK ve ZEYTİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakal otu (Aegilops cylindrica)

Tilkikuyruğu (Alopecurusmyosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthusretroflexus)

Farekulağı (Anagallis arvensi

Rüzgar otu (Apera spicaventi)                              

Yabani yulaf (Avena fatua)                                   

Koyungözü papatya (Bellis perennis)   

Sarı ot  (Boreava orientalis)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)                        

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Yumrulu kimyon (Bunium paucifolium)              

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)              

Sirken (Chenopodium album)                              

Pire otu (Conyza canadensis)

Pis kokulu hindiba (Crepis foetida)      

Taçlı köpekkuyruğu (Cynosurus cristatus)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)              

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Dönbaba (Erodium cicutarium)                           

Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia)

Dilkanatan (Galium aparine)                

Yumuşak ıtır (Geranium molle)           

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra)                       

Yumuşak holkus (Holcus lanatus)       

Duvar arpası (Hordeum murinum)                      

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)                        

Tavşan salatası (Lapsana communis)

İnce delice (Lolium rigidum)                

Ebegümeci (Malva neglecta)                                

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)             

Kara yonca (Medicago lupulina)                          

Taş yoncası (Melilotus indica)                              

Filiskin otu (Mentha pulegium)     

Mısır hardalı (Ochthodium aegyptiacum)             

Gelincik (Papaver rhoeas)                                   

Tavşanbıyığı (Poa annua)                    

Semizotu (Portulaca oleracea)             

Yatık parmak otu (Potentilla supina)    

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Kıvırcık labada (Rumex crispus)                           

Küçük çayır düğmesi (Sanguisorba minor)         

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)                           

Yabani hardal (Sinapis arvensis)                          

Kanyaş (Sorghum halepense)               

Kuş otu (Stellaria media)                                     

Pıtrak (Turgenia latifolia)                                     

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)    

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)  

Adi fiğ (Vicia sativa)                                            

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)         

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium

200 g/da

Yabancı otların aktif büyüme döneminde,

çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem.

 

Kekre (Acroptilon repens)

Ayrık (Elymus repens)

Deve dikeni (Alhagi pseudalhagi)                        

Loğusa otu (Aristolochia maurorum)

Köygöçüren (Cirsium arvense)                            

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Sütlü sarmaşık (Cynanchum acutum)   

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Topalak  (Cyperus rotundus)                

Tarhana otu  (Echinophora tenuifolio)

Sarmaşık karga otu (Lysimachia nummularia)

Adi altın kamışı (Lysimachia vulgaris)

Ebegümeci (Malva neglecta)                 

Böğürtlen (Rubus spp.)                                        

Eğrelti otu  (Pteridium aquilinum)

Mürver otu  (Sambucus ebulus)                           

Ak üçgül (Trifolium repens)

Büyük ısırgan otu (Urtica dioica)

 

400 g/da

Yabancı otların aktif büyüme döneminde,

çok yıllık geniş yapraklı otların çiçeklenme dönemi.

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

KULLANMA ŞEKLİ:

KNOCKDOWN MAX, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Tavsiye edilen ilaç miktarı, ayrı bir kapta bir miktar su içerisinde karıştırılarak eritilir. Sonra yarıya kadar su doldurulmuş ilaçlama aletine ilave edilir ve depo doluncaya kadar su ilave edilir.

Hazırlanan ilaçlı mahlûl, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde ilaçlama yapılarak elde edilir. Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolünde ise, tam olarak çıkış yaptıkları, aktif olarak büyüdükleri ve en az 4–5 yapraklı olduğu dönemlerinde uygulama yapılması ile daha başarılı sonuç alınabilir.

KNOCKDOWN MAX, sistemik etkili bir ilaçtır. Bu nedenle ilacın yabancı otlar tarafından alınabilmesi için uygulama sonrası yabancı ota bağlı olarak 3-7 gün yabancı otları zedeleyecek şekilde toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu maksada ulaşılır

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Hedef yabancı otların kontrolünde KNOCKDOWN MAX yeterlidir. Bunun yanında karışım hazırlanmak istenirse, önce yetkililerden bilgi alınmalı ve bir ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 Kg * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor