Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

PİTBULL 025 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 25 gr/L beta-cyfluthrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3A
Etki Şekli: Kontak ve mide etkili insektisittir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı  Organizma Adı Uygulama Dozu

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre
Hububat Süne Eurygaster spp. 50 ml/da,1-3 yaş,4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Hububat Hortumlu Böceği Pachytychius hordei 30 ml/da, larva
Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 50 ml/da, ergin nimf 14 gün
Antep Fıstığı    Antepfıstığı Psillidi Agonoscena pistaciae 20 ml/100L. su, ergin, nimf 14 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu Sesamia spp. 75 ml/da,larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 14 gün
Mısır Kurdu Ostrinia nubilalis 75 ml/da,larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Zeytin Zeytin Kara Koşnili Saissetia oleae 50 ml/100 L. su,larva ergin 14 gün
Zeytin Sineği Dacus oleae 30 ml/100 L. su, larva
Zeytin Güvesi Prays oleae 25 ml/100 L. su, larva
Domates Şeftali Yaprak Biti Myzus persicae 50 ml/100 L. su, nimf, ergin 14 gün
Elma Elma Yeşil Yaprak Biti Aphis pomi 30 ml/100 L. su, nimf, ergin 14 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat hortumlu böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C' ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi  bir dönemine rastlaması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar ( dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Antepfıstığı psillidine karşı: haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına  20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyince yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Mısır koçankurdu ve Mısır kurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50' sinin açıldığı devrede birinci, %90'nının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytin sineğine karşı meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin güvesinekarşı zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10' dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10' unda canlı "yumurta+larva" olduğunda uygulama yapılır.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1L

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor