Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FASNOX 10 SC

Ürün Grubu: Biyosidal İnsektisitler
Aktif Madde: %10 Alpha Cypermethrin
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Hamamböceği

(Ergin)

Boş kapalı alan, Pulverizatör

75 ml ürün 9925 ml su ile seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(30 mg a.i/m2)

Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.

Karasinek

(Ergin)

Boş kapalı alan, Pulverizatör

57,5 ml ürün 9942,5 ml su ile seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(23 mg a.i/m2)

Karasinek artışında yeniden uygulanabilir.

 

Kullanma şekli:

FASNOX 10 SC, sentetik piretroid cinsi SC formülasyonunda, leke bırakmayan bir insektisittir. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan ilaç, püskürterek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) kullanılır.

Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alana uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ilaç ve su karışımı yapılır.

Kullanım yerleri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği ve dinlendiği, boş kapalı alanlara tablodaki bilgilere göre uygulanır.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor