Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TALENT 240 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 240 g/L Clethodim
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A,1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı           

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Yayıcı Yapıştırıcı

 

 

KİMYON

 

Kendi gelen arpa

İnce delice

Adi salkım otu 

Kendi gelen buğday

Yeşil kirpi darı

Hordeum vulgare

Lolium rigidum

Poa trivalis

Triticum aestivum

Setaria viridis

 

 

30 ml/da   

 

 

60 gün

 

 

 

ŞEKER PANCARI, PAMUK, MERCİMEK, SOĞAN,

SOYA FASULYESİ, FASULYE

Tilkikuyruğu

Yabani yulaf

Çatal otu

Darıcan

Benekli darıcan

Kaz çimi  

İnce delice     

Alopecurus myosuroides

Avena spp.

Digitaria sanguinalis

Echinochloa crus-galli

Echinochloa colonum

Eleusine indica

Lolium rigidum

 

 

 

40-50 ml/da

 

 

 

 

 

 

60 gün

 

1 kısım ilaca

2 kısım

yayıcı yapıştırıcı karıştırılarak kullanılır.

 

İlacı mutlaka yayıcı yapıştırıcı ile beraber kullanınız.

Kendi gelen arpa

Kendi gelen buğday

Hordeum vulgare

Triticum aestivum

30-40 ml/da

Kanyaş

Sorghum halepense

80 ml/da

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

TALENT 240 EC,  çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.

Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor