Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ARMAZA S GOLD

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 915 g/l s-metolachlor+ 45 g/L benoxacor (safener)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: K3

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

PAMUK

Horozibiği (Amaranthus albus)

Sirken (Chenopodium album)

Topalak (Cyperus rotundus)       

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Semizotu (Portulaca oleracea)

150 ml/da

 

Ekim öncesi toprağa karıştırılır.

DOMATES

(Tarla)

Horozibiği (Amaranthus albus)

Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

 

150 ml/da

 

Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır

ISPANAK

Yabani tere (Cardaria draba)

Adi eşek marulu ( Sonchus oleraceus)

Boynuzlu ekşi tırfıl (Oxalis cariculata)

Salkım otu (Poa pratensis)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinocloa crus-galli)

Horozibiği (Amaranthus albus)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Isırgan otu (Urtica urens)

Şahtere (Fumaria spp.)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

150 ml/da

 

Ekim öncesi toprağa karıştırılır.

 

ARMAZA S GOLD, topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

ARMAZA S GOLD, pamuk ve ıspanakta ekim, domates dikim alanlarında ekim/dikimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.  Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi ARMAZA S GOLD’ dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot vs. ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.

Bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. Bitki koruma ürünü, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda ARMAZA S GOLD kullanılması tavsiye edilmez.

Bitki Tahammülü:Normal kullanım şartlarında kullanıldığı bitki çeşitlerince tolere edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ARMAZA S GOLD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ARMAZA S GOLD’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor