Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TOKTA SÜPER

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 50 g / L Quizalofop-P-ethyl
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A:1
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

BAĞ *

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Köpekdişi ayrığı 15-20 cm,

kanyaş 2-3 kardeşte iken

DOMATES

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar

3-6 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası

AYÇİÇEĞİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Brom (Bromus spp.)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani arpa (Hordeum spontaneum)

Yabani darı (Panicum  spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan darı (Setaria spp.)        

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası

SOĞAN

Darıcan (Echinochloa crus-galli)  

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş

3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı

10-15 cm boyunda iken

KIRMIZI MERCİMEK

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde,

 Çıkış sonrası

Ayrık (Elymus repens)

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası

ŞEKERPANCARI

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

SOYA FASULYESİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Yabani darı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası

KANOLA

Delice (Lolium temulentum)

 

200 ml/da

Çıkış sonrası 

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum

 

 

100 ml/da

Çıkış sonrası 

NOHUT

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da  

Çıkış sonrası

 * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç yabancı otların 3–6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TOKTA SÜPER, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOKTA SÜPER’ in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TOKTA SÜPER, şekerpancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan BETACHEM PROGRESS OF, CLOPYR 100, PYRALET T gibi herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.  Alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 g*30 Adet - 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor