Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TEBİCUR 25 WP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 25 Tebuconazole
Formülasyon Şekli: Suda Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: G1:3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

 

KULLANIlLACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma

Adı

 

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

100 L Su

Dekara*

 

7 gün

50 g/

100 L su

25 g/da

Elma

Külleme

(Podosphaera leucotriacha)

25 g/100 L su

14 gün

Karaleke

(Venturia inaequalis)

25 g/100 L su

14 gün

Buğday

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

 

75 g/da

 

 

 

35 gün

 

Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

 

60 g/100 L su

 

14 gün

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

25 g/100 L su

14 gün

Nar

Kök ve kök boğazı çürüklüğü

(Phtophthora spp.)

60 g/100 L su

14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim kuşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma küllemesi:

1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70' i döküldüğünde

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında ( dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağınının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Armut karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında ( dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Nar Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü: Uygulama koruyucu olarak dikimle beraber yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz ve sonbahar) devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 g*30 Adet - 600 g*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor