Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FiREWALL

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 360 gr/L Glyphosate Isopropylamin tuzu + 30 gr/L Oxyfluorfen
Formülasyon Şekli: Suspansiyon konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: G,9 ; E, 14

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki veya Kullanım Alanının Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Kayısı, Şeftali

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)

Delice (Lolium temulentum)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Kuş otu - Serçe dili (Stellaria media)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

150 ml / da

 

 

Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

 

Kayısı, Şeftali

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

 

300 ml / da

 

Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar         

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Kanyaş (Sorghum halepense)           

300 ml / da

 

Çıkış sonrası,

4-6 yapraklı dönem

 

Turunçgiller

 

Horozibiği (Amaranthus albus)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

150 ml / da

 

Çıkış sonrası,

 4-6 yapraklı dönem

 

Turunçgiller

 

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Portakal nergisi (Calendula arvensis)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Dilkanatan (Galium aparine)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Büyük ısırgan otu (Urtica dioica)

300 ml / da

 

Çıkış sonrası,

4-6 yapraklı dönem

 

İlacın etki süresi en az iki aydır.

KULLANMA ŞEKLİ: FİREWALL, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

Hazırlanan ilaçlı mahlûl, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde ilaçlama yapılarak elde edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılmaz.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor