Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA PERFOLA

SAFA PERFOLA

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 200 g/L Ethofumesate + 200 g/L Phenmedipham
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre(SC)
Kimyasal Grubu: N:8 C1:5

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu ve Dönemi

Şeker Pancarı

Kırmızı köklü tilkikuyruğu  

(Amaranthus retroflexus)

125 ml/da

Çıkış sonrası

Yabancı otların 2-4

yapraklı dönemi

Sirken

(Chenopodium album)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SAFA PERFOLA yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde uygulanır. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

Normal koşullar altında birçok şeker pancarı çeşitleri SAFA PERFOLA' ya çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken bitki koruma ürünlerine karşı cok hassastır. Sürekli yağan yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgar, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebillir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştireceği için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ :

 Uygulama yapıldıktan 3 ay sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir ancak mutlaka 15-20 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılmaya ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor